Wawrzynski.Net

Witaj na stronie genealogiczno-historycznej poświęconej
rodzinie Wawrzyńskich i wszystkich z nią skoligaconych.

Ponieważ witryna jest w trakcie tworzenia, z góry dziękuję za wszelkie uwagi i sugestie.

Przyłącz się!

Ponieważ część informacji ze względu ze względu na ochronę danych
dostępna jest tylko dla zalogowanych członków rodziny,

możesz do nich dołączyć jako krewny lub powinowaty

Jak najdalej w czasie i przestrzeni

Zaczynam od materiałów na temat nowosielskiej linii Wawrzyńskich
wywodzących się od Szymona z Jasienicy Rosielnej, ale chciałbym powiązać ze sobą jak największą ilość krewnych i powinowatych w Polsce i za granicą.

Jeśli uważasz, że  możesz mi w tym pomóc, odezwij się!

Hello!

English version is planned for a later time.

If you want to help, please contact 

Poznaj wybrane osoby

Nowosielce Gniewosz

Poszukiwania

jak możesz pomóc?

by nasza strona była ciekawsza i potrzebna

informacje o krewnych i powinowatych

Uzupełnij nasze informacje o członkach rodziny lub prześlij dane osób, które mogą być z nami spokrewnione lub spowinowacone.

ciekawe zdjęcia ze starych albumów

Prześlij zdjęcia, które uzupęłnią naszą galerię i zachowają pamięc o tych, którzy odeszli.

dokumenty z przeszłości

Podziel się skanami dokumentów (świadectw, metryk, dyplomów itd.), które poświadczają ważne wydarzenia i relacje między osobami.