Poniżej przykłady świadectw szkolnych członków naszej rodziny. Cześć z nich jest jeszcze z czasów przedwojennych; jest też przykład dokumentu z okresu niemieckiej okupacji. Dwa najstarsze pochodzą jednak jeszcze z czasów Monarchii Austro-Węgierskiej. Główna galeria jest dostępna tylko dla posiadaczy kont rodzinnych ze względu na ochronę danych.

Świadectwa pochodzą ze zbiorów Janusza Wawrzyńskiego, któremu dziękuję serdecznie za ich udostępnienie.

Aby mieć dostęp do tego materiału, musisz zalogować się na konto rodzinne. Jeśli takiego nie masz, a jesteś krewnym lub powinowatym, poproś o nie.

 


Poproś o konto rodzinne