Miejsca Pamięci w Nowosielcach

Miejsca Pamięci w Nowosielcach

Cmentarz podcerkiewny Pierwsza cerkiew (prawdopodobnie pod wezwaniem Zmartwychwstania Chrystusa) istniała w Nowosielcach w XV wieku. Z tego okresu pochodzi słynna nowosielska ikona Król Chwały, znajdująca się obecnie w Muzeum...