Unikalny dokument z tragicznej nocy

Unikalny dokument z tragicznej nocy

Ulotka rozrzucana w czasie palenia przez UPA Nowosielec w nocy z 29 na 30 grudnia 1945 roku Okazuje się, że podczas tragicznej nocy na terenie Nowosielec rozrzucane były ukraińskie ulotki skierowane do Polaków. Poprawne przetłumaczenie tego dokumentu może rzucić...
Archiwum szkolnych świadectw

Archiwum szkolnych świadectw

Poniżej przykłady świadectw szkolnych członków naszej rodziny. Cześć z nich jest jeszcze z czasów przedwojennych; jest też przykład dokumentu z okresu niemieckiej okupacji. Dwa najstarsze pochodzą jednak jeszcze z czasów Monarchii Austro-Węgierskiej. Główna galeria...
Dyplom czeladniczy – 1959

Dyplom czeladniczy – 1959

Jeden z ciekawszych dokumentów pozostałych po moim ojcu, Eugeniuszu, jest dyplom czeladniczy z 1959 roku. To zaświadczenie o prawie do posługiwania się tytułem czeladniczym w zakresie ślusarstwa samochodowego i motocyklowego wszystkich specjalności. Niezwykłości tego...