Był synem Jana Pisuli, pochodzącego z Trzciany robotnika kolejowego i Marii z domu Kawałko. Edward Pisula urodził się w Nowosielcach w 1898 roku jako najstarszy z siedmiorga rodzeństwa. W okresie, kiedy uczęszczał do Gimnazjum Męskiego w Sanoku należał tez do skautingu.

W czasie I wojny światowej jako ochotnik wstąpił do armii austro-węgierskiej. Ukończył szkołę podoficerską, a potem oficerską. Do 1918 roku walczył na froncie włoskim.

Do 1928 roku służył w 8. Pułku Ułanów i brał udział w wojnie z bolszewikami jako dowódca plutonu, a następnie szwadronu. Za swoje zasługi jako znakomitego dowódcy został odznaczony Krzyżem srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Ożenił się z Marią Guzkowską-Janicką i miał z nią dwójkę dzieci (Tadeusza  i Marię). Jako dowódca i instruktor przed II wojną służył m.in Grudziądzu, Trembowli, Starogardzie Gdańskim i Łańcucie.

Kwatera na Łączce (Warszawa) - tablica upamiętniająca między innymi Edwarda Pisulę

Kwatera na Łączce (Warszawa) – tablica upamiętniająca między innymi Edwarda Pisulę

Wojna zastała go jako zastępcę dowódcy 23 Pułku Ułanów Grodzieńskich. Po klęsce wrześniowej włączył się w działalność konspiracyjną i brał udział w walkach partyzanckich w Górach Świętokrzyskich, a także w słynnej akcji „Burza”.

Pod koniec 1944 wstąpił ochotniczo do Ludowego Wojska Polskiego. Razem z 3. Pułkiem Ułanów przygotowywał przeprawę przez Wisłę, aby pomóc powstańcom, ale zdradzony i zdekonspirowany jako członek AK dostał się w ręce NKWD.

Poddawany był okrutnym torturom, których skutki przyczyniły się do jego śmierci w lipcu 1945 roku. Nie jest znane miejsce jego pochówku.