Cmentarz podcerkiewny

Pierwsza cerkiew (prawdopodobnie pod wezwaniem Zmartwychwstania Chrystusa) istniała w Nowosielcach w XV wieku. Z tego okresu pochodzi słynna nowosielska ikona Król Chwały, znajdująca się obecnie w Muzeum Historycznym w Sanoku. Zapewne przy świątyni był też  cmentarz. Jednak jego położenie udokumentowano dopiero w połowie wieku XVII, gdy na miejscu poprzedniej zbudowano nową cerkiew pod wezwaniem opieki Matki Boskiej. Kiedy w 1957 roku bezmyślnie rozebrano ostatnią, murowaną cerkiew z 1895 roku, cmentarz przy niej popadł w ruinę. Dziś można oglądać tylko pozostałości grobów; m.in. resztki nagrobków rodziny Gniewoszów. Rzekomo część osób pochowanych jest w podziemiach, ale dostęp do katakumb jest niemożliwy.

Stary Cmentarz w Nowosielcach

Stary cmentarz ulokowany jest przy ulicy Południowej, ok. 1 km od równoległej drogi głównej. Znajduje się na nim murowana kapliczka z roku 1850 (zabytek architektury) i mogiła zbiorowa żołnierzy poległych na terenie Nowosielec podczas I wojny światowej.

Najstarszy udokumentowany nagrobek pochodzi z 1906 roku. Po lewej stronie chowano ludność grekokatolicką. Do dziś zachowanych jest niewiele rusińskich nagrobków. Rodziny tam pochowanych w większości wysiedlono z Nowosielec w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku.

Prawa strona należała do katolików. Do dziś zdarzają sie tam pochówki.

Nowy Cmentarz w Nowosielcach

Powstał w latach siedemdziesiątych XX wieku. Znajduje się w pobliżu kościoła parafialnego.

Pomnik i Mogiła zbiorowa żołnierzy Drugiej Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej

Tablica poświęcona Helenie Gniewosz na murze Kościoła Parafialnego

Tablica w kościele parafialnym z niektórymi nazwiskami osób, które zginęły podczas ataku UPA na Nowosielce 30 grudnia 1945 roku.

Pozostałości cmentarza cerkiewnego

Mogiła zbiorowa żołnierzy Drugiej Czechosłowackiej Samodzielnej Brygady Spadochronowej

kościół parafialny

1. Tablica poświęcona Helenie Gniewosz

2. Tablica z niektórymi nazwiskami osób, które zginęły podczas ataku UPA na Nowosielce 30 grudnia 1945 roku.