Skany amerykańskich kart rejestracyjnych Polaków pochodzących z Nowosielec z okresu I wojny światowej.