Jest taki Nowosielczanin, którego w 2014 roku można było kilka razy oglądać w telewizji. Nie, nie jest żadnym celebrytą ani tym bardziej politykiem. To specjalista w problematyce, która ostatnio króluje w mediach, a często dominuje też w naszych rozmowach. Bo jest to specjalista od Rosjan.

Stanisław BieleńMowa oczywiście o profesorze Stanisławie Bieleniu; urodzonym w Nowosielcach słynnym politologu, doktorze nauk humanistycznych specjalizującym się w stosunkach międzynarodowych. Jest znanym nie tylko w Polsce autorytetem od międzynarodowej roli mocarstw, strategii i stylów w negocjacjach, ale przede wszystkim jak mało kto orientuje się w polityce zagranicznej Rosji. I ten właśnie ostatni aspekt decyduje o jego popularności w mediach..

Urodził się w 1953 roku. W 1983 uzyskał stopień doktora, a w 2006 habilitował się na Uniwersytecie Warszawskim, broniąc pracy pt. Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej. Pracownikiem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego jest od 1976 roku i dwukrotnie był zastępcą jego dyrektora. Obecnie należy do Rady Naukowej tegoż instytutu.

W latach dziewięćdziesiątych był prodziekanem Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW do spraw współpracy z zagranicą, administracji i inwestycji, a od 2008 jest prodziekanem ds. administracji, finansów i rozwoju.
Jest też wykładowcą w Wyższej Szkole Komunikowania Politologii i Stosunków Międzynarodowych oraz w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki.

Od 1999 pełni rolę redaktora naczelnego kwartalnika „Stosunki Międzynarodowe”.

Stanisław Bieleń jest autorem wielu publikacji, wśród których dominują te z zakresu stosunków międzynarodowych, takie jak Polityka Zagraniczna Rosji.

Więcej o Stanisławie Bieleniu >>