Poniższe ciekawostki statystyczne zostały opracowane na podstawie naszego drzewa genealogicznego. W chwili tworzenia tego artykułu drzewo zawierało informacje o ponad 900 osobach. Wiadomości o większości z nich są szczątkowe, dlatego przedstawione niżej statystyki są oczywiście szacunkowe i mogą się zmienić wraz ze zwiększeniem ilości krewnych i powinowatych oraz uzupełnianiem kolejnych faktów.

Zatem w lipcu 2017 roku statystyki naszej rodziny przedstawiają się następująco.
  1. Drzewo rodzinne zawiera informacje o 939 osobach żyjących i zmarłych. Pokrewieństwo lub powinowactwo około 15% z nich nie jest jeszcze udowodnione.
  2. Większość z nich to mężczyźni – 51%.
  3. Najwięcej osób nosi nazwisko Wawrzyński (Wawrzyńska) – ok. 14%. Kolejne popularne to: Zubel, Brejta, Hryńczak, Węgrzyn.
  4. Najpopularniejsze imię kobiece to Maria (10% kobiet). Często występowały/występują też Anna (8%) i Katarzyna (4%).
  5. Najpopularniejsze imię męskie to Jan (8% mężczyzn). Często występowały/występują Stanisław, Piotr i Józef (po 4%).
  6. Najczęściej dzieci rodziły się w styczniu (14% urodzeń) i w maju (10%).
  7. Najpopularniejszy znak zodiaku to wodnik.
  8. Najczęściej w rodzinie było jedno (35%) lub dwoje dzieci (28%).
  9. Najwięcej dzieci w rodzinie to dziewięcioro.
Więcej danych na ilustracjach poniżej.