O moim projekcie

Mam na imię Grzegorz i pochodzę z niewielkiej miejscowości Nowosielce koło Sanoka w województwie podkarpackim. Z wykształcenia jestem nauczycielem, ale ostatnio w zawodzie pracuję tylko w Polskiej Szkole Uzupełniającej w Newry (Irlandia Północna).

Bardzo długo informacje o moim pochodzeniu ograniczały się do ogólnej wiedzy o dziadkach i znajomości imion pradziadków. Wtedy odezwał się do mnie Eugene Kelly – jak się później okazało, mój dalszy krewny ze strony ojca. Szukał informacji o swoim przodku, który w drugiej połowie XIX wieku wyemigrował z Nowosielec do USA. Niewiele mogłem mu wtedy pomóc, ale to dzięki niemu zainteresowałem się historią swojej rodziny. Zdobyłem akt zgonu mojego dziadka, co miało być przepustką do przeszukiwania archiwów. Dzięki rozmowom i wizycie w urzędzie stanu cywilnego zdobyłem pierwsze informacje. Powstała strona internetowa, na której zamieszczałem informacje zdobyte dzięki rozmowom z najstarszymi członkami rodziny i forom genealogicznym. Niestety, starszych krewnych było już wtedy mało, a z dostępem do nich był spory problem. W Internecie też nie było jeszcze  zbyt wielu materiałów. Zapał więc minął. Drzewem genealogicznym zajmowałem się sporadycznie, a ze względu na brak czasu i braku zainteresowania tematem ze strony rodziny mogłem liczyć tylko na zasoby Internetu.

Potem nie było lepiej. Wyjechałem za granicę, więc tym bardziej trudno było mi się wybrać do archiwów, w których mógłbym znaleźć najważniejsze materiały. Ostatnio jednak wróciłem do tematu z większym zaangażowaniem i podjąłem się kolejnej próby stworzenia witryny dotyczącej mojej rodziny w jak najszerszym zakresie.Mimo iż obecnie moje drzewo genealogiczne liczy niemal 1000 osób, to nadal brak mi nawet podstawowych informacji o dosyć bliskich członkach rodziny. Mam nadzieję, że ta strona pomoże mi w pozyskaniu nowych informacji.

Moja ambicją jest znalezienie jak najwięcej osób ze mną spokrewnionych i spowinowaconych oraz dotarcie jak najdalej w czasie i przestrzeni do jak największej liczby ludzi skoligaconych z moją rodziną. Marzy mi się potwierdzenie hipotezy, że znaleziony przeze mnie w jednej z kronik Jan Wawrzyński, żyjący pod koniec XV wieku, jest moim przodkiem.

Chcę tutaj zamieszczać materiały dotyczące nie tylko członków rodziny, ale także miejsc z nią związanych. Zaczynam od swojej linii Wawrzyńskich, której założyciel osiadł w Nowosielcach na początku XIX wieku, dlatego na początku są tutaj informacje przede wszystkim na temat bliskiej rodziny i rodzinnej miejscowości. Jest to jednak tylko punkt wyjścia. Chciałbym bowiem przeanalizować jak największą ilość odnóg drzewa rodzinnego, prześledzić historie innych rodzin skoligaconych z moją; publikować materiały na temat znaczenia i pochodzenia nazwisk występujących w mojej bazie danych, ale także zamieszczać informacje o miejscowościach w Polsce i za granicą, które odegrały jakąś rolą w historii mojej rodziny.

W najbliższym czasie mam zamiar zając się następującymi zagadnieniami.

 1. Nowosielska linia Wawrzyńskich.
  Przedstawiciele rodziny, pochodzenie i znaczenie nazwiska, możliwe koligacje, historia Nowosielec.
 2. Wawrzyńscy, którzy wyemigrowali z Nowosielec do USA.
  Przedstawiciele, ich amerykańscy potomkowie; wersje nazwiska.
 3. Rodzice, dziadkowie i pradziadkowie moich rodziców.
  Znaczenie i pochodzenie nazwisk; przedstawiciele, miejscowości, z których pochodzą.
 4. Historia i potomkowie krewnych ze strony matki, którzy zostali wysiedleni z Nowosielec.
 5. Wawrzyńscy z Jasienicy Rosielnej i sprawdzenie teorii, że pochodzili ze Śląska, a dalej – z północy Polski.
 6. Linie Wawrzyńskich w rożnych rejonach Polski.

To oczywiście tylko ogólny plan, a czy się będę go trzymał, zależy od tego, na jakie informacje trafię w najbliższym czasie i czy znajdę osoby, które w realizacji mojego projektu zechcą mnie wspomóc.