Rekonstrukcje zdjęć

Aby porównać zdjęcie przed i po edycji, przeciągaj myszką białą linię pośrodku.